Tạp chí Đức gây tranh cãi với tranh ông Trump chặt đầu tượng Nữ thần Tự do