Tạp chất trong vaccine Moderna ở Nhật Bản được xác định chi tiết

Vaccine Moderna được lấy vào trong ống tiêm ở một trung tâm tiêm chủng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna được lấy vào trong ống tiêm ở một trung tâm tiêm chủng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna được lấy vào trong ống tiêm ở một trung tâm tiêm chủng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top