Tập Cận Bình nói Trung Quốc không từ bỏ "lợi ích cốt lõi" về chủ quyền

Trung Quốc cải tạo bất hợp pháp và quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Trung Quốc cải tạo bất hợp pháp và quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Trung Quốc cải tạo bất hợp pháp và quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Lên top