Tăng mắc COVID-19 ở người đã tiêm vaccine khi biến thể Delta hoành hành

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top