Tang lễ và nơi an nghỉ của vua sòng bài Hà Hồng Sân có gì đặc biệt?

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân sẽ an nghỉ ở nghĩa trang Chiêu Viễn, Hong Kong. Ảnh: SCMP.
Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân sẽ an nghỉ ở nghĩa trang Chiêu Viễn, Hong Kong. Ảnh: SCMP.
Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân sẽ an nghỉ ở nghĩa trang Chiêu Viễn, Hong Kong. Ảnh: SCMP.
Lên top