Tang lễ George Floyd đẫm nước mắt, mặc niệm 8 phút 46 giây

Lên top