Tảng đá sao Hỏa hình con hải mã có điểm tương đồng với đá của Trái đất

Tảng đá sao Hỏa hình hải mã. Ảnh: NASA
Tảng đá sao Hỏa hình hải mã. Ảnh: NASA
Tảng đá sao Hỏa hình hải mã. Ảnh: NASA
Lên top