Tặng bia miễn phí để thu hút người dân đi tiêm chủng ở Mỹ

Tiểu bang New Jersey, Mỹ tặng bia cho người tiêm chủng mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trong tháng 5. Ảnh: AFP/Getty
Tiểu bang New Jersey, Mỹ tặng bia cho người tiêm chủng mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trong tháng 5. Ảnh: AFP/Getty
Tiểu bang New Jersey, Mỹ tặng bia cho người tiêm chủng mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trong tháng 5. Ảnh: AFP/Getty
Lên top