Tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới vừa tách ra khỏi Nam Cực. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới vừa tách ra khỏi Nam Cực. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới vừa tách ra khỏi Nam Cực. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top