Tảng băng trôi khổng lồ lớn hơn New York tách khỏi Nam Cực

Khe nứt North Rift hồi tháng 1.2021. Ảnh: BAS.
Khe nứt North Rift hồi tháng 1.2021. Ảnh: BAS.
Khe nứt North Rift hồi tháng 1.2021. Ảnh: BAS.
Lên top