Tân Tổng thống Zelensky đích thân thăm chiến tuyến ác liệt ở Ukraina

Tân Tổng thống Ukraina trong chuyến đi thị sát ở vùng chiến sự miền đông Ukraina. Ảnh: AP.
Tân Tổng thống Ukraina trong chuyến đi thị sát ở vùng chiến sự miền đông Ukraina. Ảnh: AP.
Tân Tổng thống Ukraina trong chuyến đi thị sát ở vùng chiến sự miền đông Ukraina. Ảnh: AP.
Lên top