Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân Tổng thống Philippines kính trọng và khâm phục Việt Nam