Tân Tổng thống Biden gửi thông điệp đoàn kết trong phát biểu nhậm chức

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP.
Lên top