Tàn tích siêu tân tinh 300 năm như kính vạn hoa được hơn 1 triệu lượt thích

Tàn tích siêu tân tinh Cassiopeia A trong ảnh cơ quan vũ trụ Mỹ chia sẻ hồi đầu năm 2021. Ảnh: NASA
Tàn tích siêu tân tinh Cassiopeia A trong ảnh cơ quan vũ trụ Mỹ chia sẻ hồi đầu năm 2021. Ảnh: NASA
Tàn tích siêu tân tinh Cassiopeia A trong ảnh cơ quan vũ trụ Mỹ chia sẻ hồi đầu năm 2021. Ảnh: NASA
Lên top