Tàn phá thiên nhiên khiến con người có thể đối mặt cuộc tuyệt chủng thứ 6

Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong kỷ Permi là cuộc đại tuyệt chủng tàn khốc nhất. Ảnh: University of Cincinnati Creative Services
Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong kỷ Permi là cuộc đại tuyệt chủng tàn khốc nhất. Ảnh: University of Cincinnati Creative Services
Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong kỷ Permi là cuộc đại tuyệt chủng tàn khốc nhất. Ảnh: University of Cincinnati Creative Services
Lên top