Tân Ngoại trưởng Mỹ được Tổng thống Donald Trump lựa chọn là ai?

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.