Tận mắt xem vận tải cơ Brazil phun nước dập lửa cứu rừng Amazon

Máy bay chiến đấu Brazil phun nước dập lửa chữa cháy rừng Amazon. Ảnh: AP.
Máy bay chiến đấu Brazil phun nước dập lửa chữa cháy rừng Amazon. Ảnh: AP.
Máy bay chiến đấu Brazil phun nước dập lửa chữa cháy rừng Amazon. Ảnh: AP.
Lên top