Tân Giám đốc FBI cam kết không để ông Donald Trump chi phối

Ông Christopher Wray tuyên thệ trước buổi điều trần ngày 12.7 Ảnh: AP.
Ông Christopher Wray tuyên thệ trước buổi điều trần ngày 12.7 Ảnh: AP.