Tấn công xe bọc thép, cướp hơn 10 triệu USD tại Pháp

Lên top