Tấn công vào Đại học Mỹ ở Kabul, ít nhất 12 người thiệt mạng