Tấn công Syria, Tổng thống Pháp "ghi điểm" với ông Trump trước chuyến thăm Mỹ?

Bức ảnh ông Macron trong hầm chỉ huy Jupiter dưới Điện Elysee chăm chú theo dõi cuộc tấn công Syria. Ảnh: Reuters
Bức ảnh ông Macron trong hầm chỉ huy Jupiter dưới Điện Elysee chăm chú theo dõi cuộc tấn công Syria. Ảnh: Reuters
Bức ảnh ông Macron trong hầm chỉ huy Jupiter dưới Điện Elysee chăm chú theo dõi cuộc tấn công Syria. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM