Tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào cơ quan chính phủ Mỹ

Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa được phát hiện. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa được phát hiện. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ và một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa được phát hiện. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Lên top