Tấn công leo thang chưa từng có vào căn cứ Mỹ ở Iraq

Căn cứ Mỹ ở Iraq lại bị tấn công hôm 14.4. Ảnh: AFP
Căn cứ Mỹ ở Iraq lại bị tấn công hôm 14.4. Ảnh: AFP
Căn cứ Mỹ ở Iraq lại bị tấn công hôm 14.4. Ảnh: AFP
Lên top