Tân chủ tịch Interpol thay ông Mạnh Hoành Vĩ là ai?

Tân Chủ tịch Interpol Kim Jong-yang. Ảnh: Yonhap.
Tân Chủ tịch Interpol Kim Jong-yang. Ảnh: Yonhap.
Tân Chủ tịch Interpol Kim Jong-yang. Ảnh: Yonhap.
Lên top