Tâm dịch Hồ Bắc áp dụng các biện pháp mới chống COVID-19

Một  cảnh sát chỉ đạo giao thông giữa lúc tuyết rơi ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15.2. Ảnh: Reuters
Một cảnh sát chỉ đạo giao thông giữa lúc tuyết rơi ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15.2. Ảnh: Reuters
Một cảnh sát chỉ đạo giao thông giữa lúc tuyết rơi ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15.2. Ảnh: Reuters
Lên top