Taliban tính thành lập quân đội chính quy ở Afghanistan

Taliban đang xem xét việc thành lập quân đội chính quy Afghanistan. Ảnh: AFP
Taliban đang xem xét việc thành lập quân đội chính quy Afghanistan. Ảnh: AFP
Taliban đang xem xét việc thành lập quân đội chính quy Afghanistan. Ảnh: AFP
Lên top