Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan

Taliban hành quyết lính biệt kích Afghanistan. Ảnh chụp màn hình
Taliban hành quyết lính biệt kích Afghanistan. Ảnh chụp màn hình
Taliban hành quyết lính biệt kích Afghanistan. Ảnh chụp màn hình
Lên top