Tại sao Tây Ban Nha trở thành mục tiêu "khủng bố thánh chiến"?

Catalonia, Ceuta, Melilla – đã trở thành "điểm nóng của chủ nghĩa cực đoan" của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty
Catalonia, Ceuta, Melilla – đã trở thành "điểm nóng của chủ nghĩa cực đoan" của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty
Catalonia, Ceuta, Melilla – đã trở thành "điểm nóng của chủ nghĩa cực đoan" của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty
Lên top