Tại sao hành tinh và ngôi sao luôn hình cầu, còn tiểu hành tinh thì không?

Các vật thể không gian lớn như hành tinh và ngôi sao có xu hướng hình cầu trong khi các tiểu hành tinh không có hình dạng cố định. Ảnh: AFP/Shutter
Các vật thể không gian lớn như hành tinh và ngôi sao có xu hướng hình cầu trong khi các tiểu hành tinh không có hình dạng cố định. Ảnh: AFP/Shutter
Các vật thể không gian lớn như hành tinh và ngôi sao có xu hướng hình cầu trong khi các tiểu hành tinh không có hình dạng cố định. Ảnh: AFP/Shutter
Lên top