Tại sao động vật có độc không chết vì độc tố của chính chúng?

Một con ếch phi tiêu độc. Ảnh: AFP
Một con ếch phi tiêu độc. Ảnh: AFP
Một con ếch phi tiêu độc. Ảnh: AFP
Lên top