Tại sao chúng ta không thể sống chung với COVID-19 giống như bệnh cúm mùa?

COVID-19 có nhiều điểm khác biệt so với cúm mùa, do vậy việc chung sống với dịch bệnh là không giống nhau. Ảnh: AFP
COVID-19 có nhiều điểm khác biệt so với cúm mùa, do vậy việc chung sống với dịch bệnh là không giống nhau. Ảnh: AFP
COVID-19 có nhiều điểm khác biệt so với cúm mùa, do vậy việc chung sống với dịch bệnh là không giống nhau. Ảnh: AFP
Lên top