Tại sao 1 tuần lễ lại có 7 ngày?

Trong lịch sử, người Babylon có công lớn trong việc phân chia 7 ngày thành 1 tuần. Ảnh: AFP
Trong lịch sử, người Babylon có công lớn trong việc phân chia 7 ngày thành 1 tuần. Ảnh: AFP
Trong lịch sử, người Babylon có công lớn trong việc phân chia 7 ngày thành 1 tuần. Ảnh: AFP
Lên top