Tài sản của siêu tỉ phú Jeff Bezos vừa chạm mốc mới

Tỉ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP
Tỉ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP
Tỉ phú Jeff Bezos. Ảnh: AFP
Lên top