Tai nạn rơi máy bay trực thăng ở Malaysia

Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Malaysia ngày 24.3. Ảnh: Sở Cứu hoả Malaysia.
Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Malaysia ngày 24.3. Ảnh: Sở Cứu hoả Malaysia.
Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Malaysia ngày 24.3. Ảnh: Sở Cứu hoả Malaysia.
Lên top