Tai nạn máy bay Thụy Điển: Người nhảy dù cố nhảy ra khi máy bay rơi

Máy bay GippsAero GA8 Airvan. Ảnh: The Local.
Máy bay GippsAero GA8 Airvan. Ảnh: The Local.
Máy bay GippsAero GA8 Airvan. Ảnh: The Local.
Lên top