Tài khoản Twitter website của Thủ tướng Ấn Độ bị hack

Twitter xác nhận tài khoản website của Thủ tướng Ấn Độ bị hack. Trong ảnh là Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Twitter xác nhận tài khoản website của Thủ tướng Ấn Độ bị hack. Trong ảnh là Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Twitter xác nhận tài khoản website của Thủ tướng Ấn Độ bị hack. Trong ảnh là Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Lên top