Tắc đường 15km, hơn 1.000 người Nhật mắc kẹt cả đêm ngoài trời bão tuyết

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau bị mắc kẹt trên đường cao tốc giữ trời bão tuyết. Ảnh: NEXCO
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau bị mắc kẹt trên đường cao tốc giữ trời bão tuyết. Ảnh: NEXCO
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau bị mắc kẹt trên đường cao tốc giữ trời bão tuyết. Ảnh: NEXCO
Lên top