“Tác động thảm khốc” của COVID-19 gây ra khủng hoảng trong nhiều năm

“Tác động thảm khốc” của COVID-19 sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu trong nhiều năm tới. Ảnh: AFP
“Tác động thảm khốc” của COVID-19 sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu trong nhiều năm tới. Ảnh: AFP
“Tác động thảm khốc” của COVID-19 sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu trong nhiều năm tới. Ảnh: AFP
Lên top