Syria: Xung đột mới trên chiến trường cũ

F-16 của Israel bị hỏa lực Syria bắn hạ hôm 10.2.2018. Ảnh: AFP
F-16 của Israel bị hỏa lực Syria bắn hạ hôm 10.2.2018. Ảnh: AFP
F-16 của Israel bị hỏa lực Syria bắn hạ hôm 10.2.2018. Ảnh: AFP