Syria "vạ lây" vì Mỹ giằng co với Iran

Mỹ tuyên bố ở lại Syria chừng nào Iran còn hiện diện. Ảnh: AP
Mỹ tuyên bố ở lại Syria chừng nào Iran còn hiện diện. Ảnh: AP
Mỹ tuyên bố ở lại Syria chừng nào Iran còn hiện diện. Ảnh: AP
Lên top