Syria thông tin chính thức về thiệt hại sau khi hứng chịu 100 tên lửa tấn công của Mỹ

Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chỉ gây thiệt hại vật chất.
Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chỉ gây thiệt hại vật chất.
Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chỉ gây thiệt hại vật chất.
Lên top