Syria: Thắng lợi kép “không tốn viên đạn” nào của Tổng thống Assad

Áp phích in ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad với dòng chữ "Chúc mừng chiến thắng". Ảnh: AP
Áp phích in ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad với dòng chữ "Chúc mừng chiến thắng". Ảnh: AP
Áp phích in ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad với dòng chữ "Chúc mừng chiến thắng". Ảnh: AP
Lên top