Syria sẽ hoàn toàn "sạch bóng" lính Mỹ vào cuối tháng 4

Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Syria vào cuối tháng 4. Ảnh: NYT.
Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Syria vào cuối tháng 4. Ảnh: NYT.
Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Syria vào cuối tháng 4. Ảnh: NYT.
Lên top