Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Syria: Rối ren và bế tắc sau 6 năm nội chiến