Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Syria nói gì về đề xuất thành lập chính quyền tự trị ở Aleppo?