Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020

Bản đồ chỉ số tội phạm, màu đỏ là những nước có chỉ số tội phạm cao nhất thế giới, trong đó có Syria. Ảnh: Numbeo
Bản đồ chỉ số tội phạm, màu đỏ là những nước có chỉ số tội phạm cao nhất thế giới, trong đó có Syria. Ảnh: Numbeo
Bản đồ chỉ số tội phạm, màu đỏ là những nước có chỉ số tội phạm cao nhất thế giới, trong đó có Syria. Ảnh: Numbeo
Lên top