Syria doạ tấn công sân bay Tel Aviv trả đũa không kích của Israel

Syria doạ tấn công sân bay Tel Aviv để trả đũa không kích của Israel vào lãnh thổ nước này. Ảnh: ANI
Syria doạ tấn công sân bay Tel Aviv để trả đũa không kích của Israel vào lãnh thổ nước này. Ảnh: ANI
Syria doạ tấn công sân bay Tel Aviv để trả đũa không kích của Israel vào lãnh thổ nước này. Ảnh: ANI
Lên top