Syria diệt gọn máy bay không người lái chứa bom thứ 2 trong vòng 48 giờ

Máy bay không người lái thứ 2 bị Syria bắn hạ. Ảnh: SANA/EPA
Máy bay không người lái thứ 2 bị Syria bắn hạ. Ảnh: SANA/EPA
Máy bay không người lái thứ 2 bị Syria bắn hạ. Ảnh: SANA/EPA
Lên top