Syria chiếm được trung tâm Aleppo với sự hỗ trợ của Nga