Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Syria: Bom dội như mưa trước ngày ngừng bắn có hiệu lực